Γερμανικές οπτικές της Μάχης της Κρήτης

Eεπιτρέψτε μου να ξεκινήσω της παρατηρή- σεις μου για της γερμανικές οπτικές της Μάχης της Κρήτης παραθέτοντας μια προ- σωπική ανάμνηση, από το πρώτο μου ταξίδι στην Κρήτη. Ήταν το 1960, ήλθα με κάτι συμμαθητές, τουρίστες με το σακίδιο τότε. Για το τι έγινε στον πόλεμο στην Ελλάδα ήμασταν τελείως ανίδεοι.

Σαν προετοιμασία είχαμε διαβάσει (εκτός από κάποιον οδηγό για τα αρχαία) τρία βιβλία: τον Καπεταν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη, και δύο βιβλία του Γερμανού συγγραφέα Erich Kästner. Το ένα έφερε τον τίτλο „Griechenland – ein Buch aus dem Kriege“ – Ελλάδα ένα βιβλίο από τον πόλεμο. …. >>> pdf.

Exantas Heft 22/ Juni 2015